Ereprijs Wijk- en buurtbeheer 2017 uitgereikt 

Op donderdag 4 januari 2018 vond de feestelijke uitreiking plaats van de Ereprijs voor Wijk- en Buurtbeheer 2017, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Lopik. Wethouder J.R.C. van Everdingen reikte de prijzen uit. De eerste prijs ging naar Dagopvang de Warmtebron. 


Als inwoners samen met buurt- of dorpsgenoten de leefbaarheid van de woonkern verbeteren, kan de vrijwilligersgroep de Ereprijs Wijk- en Buurtbeheer winnen. De Ereprijs wordt jaarlijks uitgereikt en bestaat uit een drietal geldprijzen. De eerste prijs is een bedrag van € 500. De tweede en derde prijs is een bedrag van € 100. Het bedrag mag vrij worden besteed, maar moet wel ten dienste van de groep of wijk worden gebracht.


De jury had de opdracht uit veertien inzendingen drie prijswinnaars te kiezen.


Bij de selectie is gekeken naar de criteria zelfwerkzaamheid, creativiteit, originaliteit, aantal betrokken vrijwilligers, resultaat en draagvlak. De jury is tot de conclusie gekomen dat alle negen inzendingen aan deze criteria voldoen. Daarom geeft de jury een welgemeend compliment aan alle vrijwilligers die steeds weer klaar staan om al deze activiteiten te organiseren.


Wat de Warmtebron doet is fantastisch. Dit zou de jury in iedere kern van de gemeente Lopik wel willen zien. De Warmtebron geeft een warm gevoel..
Gedicht van Dora van Schaik

Ik wil wat klaarmaken gaan,
Verdiepen in andere zaken.
Laat ik maar wat rijmen gaan,
Ik moet er wel voor open staan

Het gaat over “De Warmtebron”,
Waar ik wekelijks een dag dan kom,
Met chauffeur, personeel en zo meer,
Iedere keer gezellig weer.

De dag begint zeer aangenaam,
Ik zie de koffie geurend staan.
De nieuwtjes worden daar  verteld
En lief en leed  daar ook gemeld

Er wordt aan gymnastiek gedaan
dat alle spieren werken gaan.
We gaan ook wel eens een dagje uit,
Komen bij het tuincentrum aan.

Ook winkelen in de stad,
Men ziet van alles wat.

De mode show komt er aan
Soms pas iemand nog iets aan.
Als passen zeer goed slaagt,
Is dit alles waard.


We gaan nog even door,

dus nu nog iets rijmen hoor.

Leef in de "Warmtebron" gezellig met elkaar

De chauffeurs boden zich spontaan aan,
Haalden ons op en zorgden dat we weer naar huis konden gaan.

De Notaris bracht ook zijn verhaal,
Wat zijn weg vond allemaal.
De aandacht was zeer groot,
Voor de kennis die hij bood.

We waren zeer geïnteresseerd,
Hebben er veel van geleerd.
Willen we meer weten gaan,
Dan eerst even kennis maken gaan.

Daarin is hij goed en zeer bekwaam
Om in ons dorp te leven tesaam.
Maakt het leven aangenaam.
In verenigingen, kerken en beroepen,
Die ons bij elkander roepen.

Ook het dorpshuis met zijn gastheer ,
Daar leeft een fijne sfeer.
Bij ieder feestje weer
Is ons samenzijn een grote eer.
Het is goed zo zeg ik dan maar weer,

Dat deze rijm,
Een gedachtenis mag zijn. Sta op stoelen

 

Onze hartelijke dank aan de
PCI  van de RK Parochie van de H. Drie-eenheid
Lionclub en sponsors die het mogelijk maakte om Sta Op Stoelen aan te schaffen.Werkbezoek Kardinaal Eijk 2017:

 

Kardinaal Eijk en hulpbisschop Hoogenboom schoven op 17 februari aan bij een extra samenkomst van ‘de Warmtebron’. Dit bezoek vond plaats in het kader van het diaconale werk binnen het bisdom Met werkbezoeken als deze willen zij het belang van diaconale activiteiten onderstrepen  

De dagopvang is opgericht met als doel eenzame ouderen in Benschop en omgeving één keer per week een gezellige dag te bieden, inclusief een warme maaltijd. Het is een initiatief van Ans van den IJssel en Annemiek van Vliet.  


In het aansluitende gesprek vertelden de gasten hoezeer zij zich thuis voelen bij deze opvang, die gekenmerkt wordt door een ontspannen sfeer. Ik ben hier dan ook niet meer weg te slaan, aldus een van de gasten. Het is een soort huiskamer gevoel.  

Kardinaal Eijk was onder de indruk van dit bijna professioneel aangepakte initiatief en wilde dan ook zijn zegen wensen bij dit belangrijke werk. Ga zo door. 

Foto:

Opening: 

 

Kranten artikel AD